Testimonial 4

Zadanie zostało wykonane należycie i w terminie przewidzianym umową. Firma Modern Classic posiada odpowiednie przygotowanie i wiedzę techniczną potrzebną do realizacji tego typu realizacji. Zobacz list referencyjny