Troldtekt® akustyka

TROLDTEKT® AKUSTYKA

Hałas i słaba słyszalność skutkują złym samopoczuciem. Dlatego dobra akustyka jest tak ważna.

Dźwięk i hałas

Dźwięk to fale akustyczne rozchodzące się w powietrzu. Rozróżniamy dźwięk od hałasu. Dźwięk to fale uporządkowane. Chaotyczne, natrętne fale to z kolei hałas.

Częstotliwość

Częstotliwość określa ile razy na sekundę rozchodzą się fale dźwiękowe. Częstotliwość jest mierzona w hercach (Hz). 100 Hz odpowiada 100 oscylacjom na sekundę. Dźwięki basowe mają niską częstotliwość, podczas gdy wysokie tony mają wysoką częstotliwość.

Absorpcja dźwięku

Krótki czas pogłosu możemy osiągnąć dzięki zastosowaniu materiałów absorbujących dźwięk. Właściwość ta jest określana przez współczynnik absorpcji, używając greckiej litery α (alfa).

Obszar absorpcji

Badania przeprowadzone przez Duńskie Narodowe Centrum Badań nad Środowiskiem Pracy dowiodły, że nauczyciele pracujący w szkołach gdzie jest zła akustyka są mniej zadowoleni z pracy, niż nauczyciele uczący w szkołach z dobrą akustyką. Najważniejszym czynnikiem powodującym niezadowolenie był długi czas pogłosu czego efektem był z kolei uciążliwy hałas.

Badaniu poddanych zostało 107 nauczycieli z 10 szkół w Kopenhadze. Chęć zmiany pracy była sześciokrotnie większa wśród nauczycieli, uczących w klasach z długim czasem pogłosu. Jeśli poziom hałasu był wysoki przez co najmniej 25% czasu pracy, nauczycieli byli mniej zmotywowani oraz odczuwali większe zmęczenie.

Zła akustyka wpływała również na postrzeganie jedności klasowej przez nauczycieli. Badania dowiodły, że nauczyciele pracujący w klasach z długim czasem pogłosu, postrzegają atmosferę w klasie jako bardziej agresywną oraz mniej komfortową.

αw =1.0

Panele Troldtekt z wełną mineralną posiadają współczynnik absorpcji dźwięku około 1.0 dla dźwięku powyżej 500 Hz, to znaczy materiał absorbuje 100% dźwięku. Można powiedzieć, że współczynnik absorpcji dźwięku równy 1.0 odpowiada zniknięciu dźwięku przez otwarte okno.

Nagrody i certyfikaty:

Troldtekt_Wood-Wool-Award-2015_logo  Troldtekt_C2C-logo_200px  Troldtekt_FSC-logo_UK   Troldtekt_PEFC logo_118px  Troldtekt_Indoor-climate-label_150px   Troldtekt_M1 logo_150px

Galeria Troldtekt®:

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o pobranie broszury oraz kart katalogowych systemu TROLDTEKT:

Troldtekt® i wełna mineralna – montaż na betonie

Konstrukcja
Częstotliwość (hZ) Specyfikacja PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alfa NRC Klasa
Troldtekt sound absorption values

Beton
95 mm wełna mineralna
22 mm listwy ze sklejki
25 mm Troldtekt

0,65

1,00

0,95

0,90

0,85

1,00

0,90

0,95

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
95 mm wełna mineralna
22 mm listwy ze sklejki
35 mm Troldtekt

0,65

1,00

0,90

0,90

0,90

1,00

0,90

0,95

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
40 mm wełna mineralna
40 mm listwy ze sklejki
20 mm Troldtekt

0,20

0,55

1,00

1,00

0,85

0,90

0,85

0,85

B

icon-pdf

Beton
40 mm wełna mineralna
40 mm listwy ze sklejki
25 mm Troldtekt

0,25

0,60

1,00

0,90

0,80

0,95

0,85

0,85

B

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
45 mm wełna mineralna
45 mm listwy ze sklejki
25 mm Troldtekt

0,20

0,60

1,00

0,90

0,85

1,00

0,85

0,85

B

icon-pdf

Beton
30 mm wełna mineralna
30 mm listwy ze sklejki
35 mm Troldtekt

0,20

0,50

1,00

0,85

0,80

0,95

0,80

0,80

B

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
45 mm wełna mineralna
45 mm listwy ze sklejki
35 mm Troldtekt

0,25

0,65

1,00

0,90

0,90

1,00

0,90

0,85

A

icon-pdf

Troldtekt® Plus – montaż na betonie

Konstrukcja
Częstotliwość (hZ) Specifikationer PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alfa NRC Klasa
Troldtekt sound absorption values

Beton
22 mm listwy ze sklejki
25 + 18 mm Troldtekt Plus

0,10

0,30

0,75

1,00

0,85

0,95

0,60

0,75

C

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
22 mm listwy ze sklejki
35 + 18 mm Troldtekt Plus

0,15

0,30

0,80

1,00

0,90

1,00

0,60

0,75

C

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
45 mm listwy ze sklejki
25 + 40 mm Troldtekt Plus

0,20

0,60

1,00

1,00

0,95

0,90

0,90

0,85

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
45 mm listwy ze sklejki
35 + 40 mm Troldtekt Plus

0,25

0,65

1,00

0,95

0,95

1,00

0,95

0,90

A

icon-pdf

Troldtekt Plus-Stratocell – montaż na betonie

Konstrukcja
Częstotliwość (hZ) Specyfikacja PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alfa NRC Klasa
Troldtekt, soundabsorption

Beton
20+20 mm Troldtekt Plus-Stratocell

0,10

0,30

0,85

1,00

0,85

0,85

0,60

0,75

C

icon-pdf
Troldtekt, soundabsorption

Beton
25+20 mm Troldtekt akustik Plus-Stratocell

0,15

0,35

0,90

1,00

0,90

0,95

0,65

0,80

C

icon-pdf
Troldtekt, soundabsorption

Beton
35+20 mm Troldtekt Plus-Stratocell

0,15

0,40

0,95

1,00

0,95

0,95

0,70

0,85

C

icon-pdf
Troldtekt, soundabsorption

Beton
20+40 mm Troldtekt Plus-Stratocell

0,20

0,55

1,00

0,95

0,95

0,95

0,85

0,90

B

icon-pdf
Troldtekt, soundabsorption

Beton
25+40 mm Troldtekt akustik Plus-Stratocell

0,20

0,60

1,00

1,00

1,00

0,95

0,90

0,90

A

icon-pdf
Troldtekt, soundabsorption

Beton
35+40 mm Troldtekt akustik Plus-Stratocell

0,25

0,60

1,00

1,00

1,00

0,95

0,90

0,95

A

icon-pdf

Troldtekt® – montaż na betonie

Konstrukcja
Częstotliwość (hZ) Specifikationer PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alfa NRC Klasa
Troldtekt sound absorption values

Beton
20 mm Troldtekt

0,07

0,11

0,18

0,32

0,64

0,70

0,30

0,30

D

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
25 mm Troldtekt

0,10

0,15

0,25

0,40

0,75

0,60

0,30

0,40

D

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
35 mm Troldtekt

0,10

0,20

0,35

0,70

0,80

0,70

0,30

0,35

D

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
50 mm Troldtekt

0,15

0,25

0,50

0,85

0,70

0,85

0,50

0,55

D

icon-pdf

Troldtekt® A2 – montaż na betonie

Konstrukcja
Częstotliwość (hZ) Specyfikacja PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alfa NRC Klasa
Troldtekt sound absorption values

Beton
25 mm Troldtekt A2

0,10

0,15

0,25

0,45

0,80

0,70

0,35

0,40

D

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
40 mm listwy ze sklejki
25 Troldtekt A2

0,25

0,60

1,00

0,95

0,85

1,00

0,85

0,85

B

icon-pdf

Troldtekt® jako sufit podwieszany

Konstrukcja
Częstotliwość (hZ) Specyfikacja PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alfa NRC Klasa
Troldtekt sound absorption values

Beton
275 mm pustka powietrzna
50 mm wełna mineralna
50 mm wełna mineralna
25 mm Troldtekt

0,75

1,00

0,95

0,90

0,80

0,90

0,90

0,90

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
265 mm pustka powietrzna
50 mm wełna mineralna
50 mm wełna mineralna
35 mm Troldtekt

0,80

0,95

0,90

0,85

0,85

0,95

0,90

0,90

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
280 mm pustka powietrzna
40 mm wełna mineralna
20 mm Troldtekt

0,60

0,90

0,95

0,95

0,90

0,90

0,95

0,90

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
275 mm pustka powietrzna
50 mm wełna mineralna
25 mm Troldtekt

0,60

0,90

0,85

0,85

0,80

0,90

0,85

0,85

B

icon-pdf
Troldtekt Sound absorption values

Beton
265 mm pustka powietrzna
30 mm wełna mineralna
35 mm Troldtekt

0,60

0,85

0,80

0,85

0,85

1,00

0,85

0,85

B

icon-pdf
Troldtekt Sound absorption values

Beton
265 mm pustka powietrzna
60 mm wełna mineralna
35 mm Troldtekt

0,70

0,90

0,90

0,90

0,90

0,95

0,90

0,90

A

icon-pdf
Troldtekt Sound absorption values

Beton
265 mm pustka powietrzna
40 mm wełna mineralna
35 mm Troldtekt

0,65

0,90

0,85

0,85

0,90

1,00

0,90

0,90

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
200 mm pustka powietrzna
25 mm Troldtekt

0,20

0,45

0,45

0,35

0,50

0,60

0,45

0,45

D

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
200 mm pustka powietrzna
35 mm Troldtekt

0,17

0,31

0,40

0,28

0,44

0,70

0,40

0,35

D

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
275 mm pustka powietrzna
25 mm Troldtekt

0,30

0,40

0,30

0,40

0,45

0,60

0,40

0,40

D

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
265 mm pustka powietrzna
35 mm Troldtekt

0,30

0,40

0,30

0,40

0,45

0,60

0,40

0,40

D

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
280 mm pustka powietrzna
20 mm Troldtekt

0,25

0,45

0,35

0,45

0,55

0,65

0,45

0,45

D

icon-pdf

Troldtekt® Plus jako sufit podwieszany

Konstrukcja
Częstotliwość (hZ) Specyfikacja PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alfa NRC Klasa
Troldtekt sound absorption values

Beton
200 mm pustka powietrzna
25+40 mm Troldtekt Plus

0,50

0,90

1,00

1,00

0,90

1,00

1,00

0,95

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
200 mm pustka powietrzna
35+40 mm Troldtekt Plus

0,55

0,90

1,00

1,00

0,90

1,00

1,00

0,95

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
200 mm pustka powietrzna
25+18 mm Troldtekt Plus

0,45

0,80

1,00

1,00

0,90

1,00

1,00

0,90

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

Beton
200 mm pustka powietrzna
35+18 mm Troldtekt Plus

0,50

0,85

1,00

1,00

0,90

1,00

1,00

0,95

A

icon-pdf

Konstrukcja z Troldtekt®

Konstrukcja
Częstotliwość (hZ) Specyfikacja PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alfa NRC Klasa
Troldtekt sound absorption values

285 mm wełna mineralna
Paroizolacja
22 mm listwy ze sklejki
25 mm Troldtekt

0,75

0,90

0,95

0,85

0,90

0,80

0,90

0,90

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

240 mm wełna mineralna
Paroizolacja
45 mm listwy ze sklejki
45 mm wełna mineralna
25 mm Troldtekt

0,70

0,90

1,00

1,00

0,85

1,0

0,95

0,95

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

285 mm wełna mineralna
Paroizolacja
22 mm listwy ze sklejki
35 mm Troldtekt

0,70

0,95

0,95

0,90

0,85

0,85

0,90

0,90

A

icon-pdf

Konstrukcja z Troldtekt® Plus

Konstrukcja
Częstotliwość (hZ) Specyfikacja PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alfa NRC Klasa
Troldtekt sound absorption values

285 mm wełna mineralna
Paroizolacja
22 mm listwy ze sklejki
25+18 mm Troldtekt Plus

0,70

0,85

0,75

1,00

0,95

1,00

1,00

0,95

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

240 mm wełna mineralna
Paroizolacja
45 mm listwy ze sklejki
25+40 mm Troldtekt Plus

0,70

0,90

1,00

1,00

0,85

1,00

0,95

0,95

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

285 mm wełna mineralna
Paroizolacja
22 mm listwy ze sklejki
35+18 mm Troldtekt Plus

0,65

0,85

1,00

1,00

0,95

1,00

1,00

0,95

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

240 mm wełna mineralna
Paroizolacja
45 mm listwy ze sklejki
35+40 mm Troldtekt Plus

0,70

0,85

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

285 mm wełna mineralna
Paroizolacja
22 mm listwy ze sklejki
25+18 mm Troldtekt Plus

0,70

0,85

1,00

1,00

0,95

1,00

1,00

0,95

A

icon-pdf

Troldtekt® – montaż na płycie G-K

Konstrukcja
Częstotliwość (hZ) Specyfikacja PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alfa NRC Klasa
Troldtekt sound absorption values

95 mm wełna mineralna
22 mm listwy ze sklejki
13 mm płyta G-K
45 mm listwy ze sklejki
45 mm wełna mineralna
25 mm Troldtekt

0,30

0,60

1,00

0,95

0,85

1,00

0,85

0,85

B

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

95 mm wełna mineralna
22 mm listwy ze sklejki
13 mm płyta G-K
45 mm listwy ze sklejki
45 mm wełna mineralna
35 mm Troldtekt

0,35

0,60

1,00

0,90

0,90

1,00

0,90

0,85

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

95 mm wełna mineralna
22 mm listwy ze sklejki
13 mm płyta G-K
22 mm listwy ze sklejki
25 mm Troldtekt

0,25

0,20

0,35

0,70

0,65

0,70

0,40

0,50

D

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

95 mm wełna mineralna
22 mm listwy ze sklejki
13 mm płyta G-K
22 mm listwy ze sklejki
35 mm Troldtekt

0,25

0,20

0,40

0,75

0,65

0,80

0,45

0,50

D

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

95 mm wełna mineralna
22 mm listwy ze sklejki
13 mm płyta G-K
25 mm Troldtekt

0,20

0,15

0,25

0,50

0,85

0,65

0,35

0,45

D

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

95 mm wełna mineralna
22 mm listwy ze sklejki
13 mm płyta G-K
35 mm Troldtekt

0,25

0,30

0,35

0,60

0,75

0,75

0,40

0,50

D

icon-pdf

Troldtekt® Plus – montaż na płycie G-K

Konstrukcja
Częstotliwość (hZ) Specyfikacja PDF
125 250 500 1000 2000 4000 Alfa NRC Klasa
Troldtekt sound absorption values

95 mm wełna mineralna
22 mm listwy ze sklejki
13 mm płyta G-K
45 mm listwy ze sklejki
25 + 40 mm Troldtekt Plus

0,30

0,55

1,00

1,00

0,95

0,95

0,85

0,90

B

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

95 mm wełna mineralna
22 mm listwy ze sklejki
13 mm płyta G-K
45 mm listwy ze sklejki
35 + 40 mm Troldtekt Plus

0,30

0,60

1,00

1,00

1,00

1,00

0,90

0,90

A

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

95 mm wełna mineralna
22 mm listwy ze sklejki
13 mm płyta G-K
45 mm listwy ze sklejki
25 + 18 mm Troldtekt Plus

0,25

0,30

0,70

1,00

0,90

0,95

0,60

0,75

C

icon-pdf
Troldtekt sound absorption values

95 mm wełna mineralna
22 mm listwy ze sklejki
13 mm płyta G-K
45 mm listwy ze sklejki
35 + 18 mm Troldtekt Plus

0,25

0,35

0,80

1,00

0,90

1,00

0,65

0,75

C

icon-pdf